Vi kan personlig assistans!

Du vet vad som är bäst för dig!

Det finns idag inga skäl till att acceptera en nedsatt livskvalitet för att man är funktionshindrad. Strandbergs är ett bra val för dig som önskar en flexibel, säker och trygg assistans!


Strandbergs erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi strävar efter bra assistans för dig, så att du får en god livskvalitet. Vi ser bara möjligheter och vi tror på att ingenting är omöjligt! Vi uppskattar att alla är unika, erbjuder vi assistans som ska passa dig och det bara du behöver. Vi har fler erfarenheter av personlig assistans och vi vet om hur viktigt det är att ha ett fungerande team samt att vara delaktig i beslut!


Du vet vad som är bäst för dig!


Lagen avgör om du har rätt till personlig assistans!

Rätten till personlig assistans bestämmer av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i 51: a kapitlet av Socialförsäkringsbalken (SFB). När ansökan om personlig assistans är inskickad gör kommunen och / eller Försäkringskassan en bedömning utifrån vissa kriterier.

Du får inte vara äldre än 66 år när du ansöker om personlig assistans
Du måste ansöka om assistans inom du fyllt 65 år. Du får behålla din assistans efter 65 års ålder, men du kan inte få fler timmar även om du skulle behöva det.

Grundläggande behov
För att beviljas personlig assistans måste du även behöva använda med någon eller några av de grundläggande behoven.

Till de grundläggande behoven räknas:

Personlig hygien 
Om du behöver hjälp med att tvätta dig, gå på toaletten, borsta länder, duscha för att nämna några exempel.

Andning
Exempelvis avancerad andningsgymnastik, slemsugning i andningsvägarna, övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar och hantering av trakealkanyl vid trakeostomi.

Måltider
om du behöver hjälp med att föra mat och dryck till munnen eller om du behöver hjälp med sondmatning.

Klä av dig och klä på dig

Kommunikation
Om du har svårigheter att kommunicera med andra människor och göra dig förstådd.

Annan hjälp
Som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

Mycket att tänka på
Att söka personlig assistans kan vara omfattande med mycket att tänka på. Förutom personkretsar och grundläggande behov så finns det flera typer av insatser. Det finns ledsagarservice, avlösare, korttidstillsyn och bostadsanpassning - för att nämna några. För att navigera detta landskap av uttryck och regelverk är det bra att ha kompetent juridiskt stöd när du söker assistans.

HUR BYTER JAG BOLAG? BYTE AV ASSISTANSANORDNARE – HUR GÖR JAG?
Är du idag beviljad personlig assistans och funderar på att byta anordnare? Många tänker att det är någonting svårt och krångligt men så är faktiskt inte alls fallet. LSS är i grund och botten en reform med dig i fokus, vilket gör att alla som verkar i branschen gör det på dessa villkor. Varken vi eller några andra har någon rätt att hålla dig kvar i en assistanslösning som inte fungerar eller fyller dina behov.

PERSONKRETS 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

PERSONKRETS 2

Personer med betydelse och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

PERSONKRETS 3

Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Strandbergsmetoden

Strandbergsmetoden

Vårt arbetssätt utgår ifrån något vi kallar Strandbergsmetoden.

Läs mer
Kund hos oss

Kund hos oss

Hur ska du välja anordnare?

Läs mer
Barn och ungdomar

Barn och ungdomar

Barns rättigheter enligt LSS

Läs mer
RIKTATid - Komplett system för personlig assistans

RIKTATid - Komplett system för personlig assistans

Vi använder oss av RiktaTid och där får ni bästa koll på hur assistenterna arbetar, utfallet av timmar mot beslut och beräkningsperiod mm.

Läs mer

Välkommen till vår rapporteringskanal

Vår interna rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, kan du använda för att rapportera misstankar om oegentligheter i vår organisation. Visselblåsarfunktionen syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Vi garanterar att ditt ärende samt din identitet behandlas konfidentiellt och du har också ett skydd mot repressalier.

Läs mer
  • Strandbergs Personlig assistans AB
  • Helmfeltsgatan 2, 211 48 Malmö

Vi på Strandbergs assistans vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. 


Så här behandlar vi personuppgifter 

Strandbergs assistans behandlar personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande till dig. De personuppgifter vi behandlar har antingen lämnas av dig, inhämtas från publika databaser eller från någon av våra samarbetspartners. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Vidare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter för att tillgodose säkerheten i våra tjänster och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter. 


Dina rättigheter 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Klagomål Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Kontaktuppgifter finns du här på vår hemsida. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.