Suzanne Abbod

Verksamhetschef

Språk: Svenska, engelska och arabiska

Läs mer  

Gitte Hoffmann

Koordinator

Språk: Svenska, danska och engelska

Läs mer  

Hadeel Qasim

Administratör

Schemaläggning och uppföljning med brukare samt assistenter.

Hennan Rasho

Administratör/kundtjänst

Schemaläggning och uppföljning med brukare samt assistenter.

Edita Hromdzic

Lön- och ekonomiansvarig

Suzana Kulisic

Redovisningskonsult