Suzanne Abbod

Verksamhetschef

Språk: Svenska, engelska och arabiska

Läs mer  

Gitte Hoffmann

Koordinator

Språk: Svenska, danska och engelska

Läs mer  

Hadeel Qasim

Administratör

Schemaläggning och kontrollfrågor

Hennan Rasho

Administratör/kundtjänst

Schemaläggning och kontrollfrågor

Edita Hromdzic

Lön- och ekonomiansvarig

Suzana Kulisic

Redovisningskonsult

Bettina Hovstadius

Konsult ekonomi och administration