Vi på Strandbergs assistans vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. 


Så här behandlar vi personuppgifter 

Strandbergs assistans behandlar personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande till dig. De personuppgifter vi behandlar har antingen lämnas av dig, inhämtas från publika databaser eller från någon av våra samarbetspartners. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Vidare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter för att tillgodose säkerheten i våra tjänster och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter. 


Dina rättigheter 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Klagomål Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Kontaktuppgifter finns du här på vår hemsida. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.