PERSONKRETS 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

PERSONKRETS 2

Personer med betydelse och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

PERSONKRETS 3

Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.