Välkommen till vår rapporteringskanal

Vår interna rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, kan du använda för att rapportera misstankar om oegentligheter i vår organisation. Visselblåsarfunktionen syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Vi garanterar att ditt ärende samt din identitet behandlas konfidentiellt och du har också ett skydd mot repressalier.

Läs mer