Vi på Strandbergs assistans tar det fulla arbetsgivaransvaret