Ifas rekommendationer Vi arbetar efter Ifas (Intresseorganisation för assistansberättigade) rekommendationer och koncept, så som det är tänkt att assistansen ska fungera. Vi går på deras utbildningar och stöder deras fantastiska verksamhet, för de vet vad de talar om